Home            Wie is PVNO           Wat doen wij           Voor wie       NAH     Tarieven      Contact         Links

 

  Wie is PVNO

Inleiding
De
neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen gedrag en de werking van de hersenen. De neuropsycholoog zal door middel van psychologisch onderzoek vaststellen welke gevolgen een hersenbeschadiging heeft voor het dagelijks leven. Of andersom: wanneer iemand moeite heeft met bepaalde activiteiten in het dagelijks leven, dan zal de neuropsycholoog nagaan of dit kan verklaard worden door een beschadiging of storing in de hersenen.
Een neuropsycholoog is een universitair opgeleid psycholoog die zich daarna heeft gespecialiseerd in de neuropsychologie. Sommigen hebben zich gericht op volwassenen, anderen voornamelijk op kinderen.
Een neuropsycholoog voert
neuropsychologisch onderzoek uit en geeft informatie en advies omtrent de aard van eventueel gestoorde functies en hoe het beste met de beperkingen kan worden omgegaan.
Naast de patiŰnt kan ook de familie worden ge´nformeerd en begeleid in het proces van aanpassing aan een veranderde situatie zoals die bijvoorbeeld kan ontstaan na een ongeluk met hersenletsel, na een herseninfarct of bij een dementie.

Wie is PVNO?
De neuropsychologische testonderzoeken worden uitgevoerd door Ann Boone. Zij is Licentiate (Master) in de klinische psychologie en heeft na de opleiding als klinisch psycholoog meerdere binnen- en buitenlandse bijscholingen en specialisaties gevolgd om zich verder te verdiepen in het domein van de neuropsychologie. Ze is gespecialiseerd in de neuropsychologie bij volwassenen en ouderen en beschikt over 20 jaar klinische werkervaring. Naast het werk binnen PVNO werkt Ann Boone als neuropsychologe in een algemeen ziekenhuis op de afdelingen neurologie en geriatrie. Ze is eveneens werkzaam aan de Universiteit Gent als interne stageverantwoordelijke bij neurologische en geriatrische stageplaatsen.
Visum om het beroep van klinisch psycholoog uit te oefenen : 261156.
Ann is lid van :
- Psychologencommissie (erkenningsnummer 812105989)
- Vereniging Voor Neuropsychologie (VVNP)
- Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN)  
.

 

 

                       

              

Copyright « 2024 PVNO Home            Contacteer ons            Opmerkingen?         Admin