Home            Wie is PVNO           Wat doen wij           Voor wie       NAH      Tarieven        Contact     Links

   NAH

(enkel testonderzoeken)

Niet-Aangeboren-Hersenletsel

Wat is NAH (niet-aangeboren hersenletsel)?

Om NAH te omschrijven maken we gebruik van de definitie van Horizon (zie Links): "een Niet-Aangeboren Hersenletsel is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening.”

De oorzaken kunnen dus veelvuldig zijn: een verkeersongeval, een tumor, een hersenbloeding, een operatie,… Deze definitie toont aan dat een hersenletsel een enorme impact kan hebben op het leven van een individu én zijn omgeving.  Het gaat hier om een plotse en radicale verandering in het leven van de patiënt en diens familie.

Een NAH kan gevolgen hebben op het fysiek, cognitief, gedragsmatig en emotioneel functioneren van een persoon. PVNO biedt de mogelijkheid tot kortdurende ondersteunende begeleiding van de patiënt met NAH én diens familie.

Een niet-aangeboren hersenletsel brengt ook heel wat psychologisch en emotioneel moeilijk te verwerken gevolgen met zich mee.

 

Hoe zich laten testen ?

 

Heel eenvoudig: u contacteert ons bij voorkeur via email met uw vraag. U wordt zo snel mogelijk terug gecontacteerd om verdere afspraken vast te leggen.

 

 

 

                       

     

         
Copyright ® 2024 PVNO Home            Contacteer ons            Opmerkingen?         Admin