Home            Wie is PVNO           Wat doen wij           Voor wie          Tarieven          Contact          Links

   Aanmelding en verloop testonderzoek

 

De aanmelding/aanvraag

De aanmelding kan gebeuren door onder andere de huisarts, medisch specialist, psycholoog, orthopedagoog, leerkracht, revalidatiecentrum of ziekenfonds. Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een onderzoek. Aanmelding gebeurt via mail. Deze gegevens vindt u hier: contact
Wanneer de aanmelding gebeurd is, beslist de psycholoog welke testen afgenomen moeten worden bij elke individuele cliŽnt.

Het onderzoek

Het neuropsychologisch onderzoek bestaat uit volgende onderdelen:

ō Een gesprek waarin de klachten en hun eventuele voorgeschiedenis besproken worden. Bij dit gesprek wordt ook gepeild naar verleden, belangrijke levensgebeurtenissen,leefgewoontes, beroepsactiviteit, medicatiegebruik en dergelijke. Op die manier krijgt de psycholoog een zicht op het leven en het functioneren van de client.

ō Daarna worden de nodige neuropsychologische testen afgenomen. Deze testen kunnen gericht zijn op het onderzoeken van het geheugen, de aandacht, de intelligentie, de informatieverwerkingssnelheid, het planningsvermogen, enzovoort. De psycholoog noteert ook observaties gedurende het testonderzoek. De testing kan minimum 1 uur en maximum 6 uur in beslag nemen. De duur van het testonderzoek is afhankelijk van de aanmeldingsvraag, de ernst van de klachten en het werktempo van de cliŽnt. Als het testonderzoek vele uren in beslag neemt, wordt het vaak gesplitst over 2 of meerdere testmomenten,zodat er geen vertekende resultaten zouden ontstaan door vermoeidheid.

ō Mogelijks kunnen er ook een aantal vragenlijsten afgenomen worden om een zicht te krijgen op de persoonlijkheid en het emotioneel functioneren van de cliŽnt.

 

Na het onderzoek moeten de testgegevens verwerkt worden, zodat u op een later tijdstip het uiteindelijke resultaat krijgt, meestal wordt hiervoor nadien een aparte nabespreking gehouden, waarbij eventueel advies gegeven wordt en/of een mogelijke doorverwijzing gebeurt.

Een partner of familielid kan uiteraard meekomen op de afspraak (als de cliŽnt zelf bijvoorbeeld geen vervoer heeft of niet in de mogelijkheid is om zelfstandig naar de praktijk te komen). Gedurende het testonderzoek mag enkel de cliŽnt aanwezig zijn. De familie kan dan in de wachtkamer iets lezen en een drankje nuttigen tot het onderzoek beŽindigd is. Hou er wel rekening mee dat het onderzoek meerdere uren in beslag kan nemen. Bij sommige testonderzoeken is een apart gesprek met een familielid noodzakelijk (bv. bij vermoeden van dementie). De familie wordt telefonisch uitgenodigd voor dit gesprek.

 

Partners of familieleden kunnen op aanvraag een afspraak krijgen voor een individueel gesprek indien zij dit wensen. Dit gesprek kan gaan over hoe men met bepaalde stoornissen kan omgaan, welke aanpak de beste is en wat eventueel moet veranderd worden in de thuissituatie.

 

 

 

 

 

                       

              

Copyright ģ 2024 PVNO Home            Contacteer ons            Opmerkingen?         Admin