Home            Wie is PVNO           Wat doen wij           Voor wie        NAH      Tarieven       Contact          Links

   Informatie over Neuropsychologie

In dit gedeelte vindt u informatie over wat neuropsychologie inhoudt, wat een neuropsychologisch testonderzoek omvat en in welke situaties dergelijk onderzoek aangewezen kan zijn. Deze informatie is geselecteerd in functie van de activiteiten binnen PVNO, namelijk: neuropsychologisch onderzoek bij volwassenen en ouderen.

Wat is neuropsychologie?
De neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen gedrag en de werking van de hersenen.
De neuropsycholoog onderzoekt of de oorzaak van uw klachten te maken heeft met een stoornis in de relatie tussen de werking van de hersenen en uw dagelijks functioneren. Het verband wordt onderzocht tussen een eventuele gestoorde werking van de hersenen en stoornissen of veranderingen in iemands functioneren. Met andere woorden: welke gevolgen heeft een hersenbeschadiging voor het dagelijks leven? Of net andersom: wanneer iemand op welk gebied dan ook niet goed (meer) functioneert, zijn er dan aanwijzingen dat dit wordt veroorzaakt door een beschadiging of storing in de hersenen?
Een neuropsycholoog is een universitair opgeleide psycholoog die zich daarna heeft gespecialiseerd in de neuropsychologie.  De neuropsycholoog voert neuropsychologisch onderzoek uit (op verzoek van een neuroloog, huisarts, geriater, of andere hulpverleners of op vraag van de cliŽnt zelf) en geeft informatie en advies omtrent de aard van eventueel gestoorde functies en hoe daar het beste mee kan worden omgegaan.

Bij welke klachten kan een neuropsychologisch onderzoek aangewezen zijn?
Bij stoornissen in iemands cognitief en mentaal functioneren, zoals vergeetachtigheid, concentratiestoornissen, achteruitgang van intellectuele vermogens, slechte school- of werkprestaties, taal- of spraakmoeilijkheden, verandering in gedrag of persoonlijkheid
.
Bij een hersenbeschadiging, bijvoorbeeld door een verkeersongeluk, ziekte
(infectie, tumor, dementie, bloeding, infarct) of een aangeboren afwijking.
Als u en uw omgeving het gevoel hebben dat er iets wezenlijks veranderd is aan uw functioneren (of aan het functioneren van een familielid), kan een neuropsychologisch onderzoek nuttig zijn.
Via een testonderzoek kan u te weten komen 
waardoor de klachten worden veroorzaakt. Dit kan u reeds een houvast bieden. U kan ook handvaten aangereikt krijgen om met de klachten of problemen om te gaan. Het is ook mogelijk dat bepaalde onderliggende klachten behandeld moeten worden, de neuropsycholoog kan u hierbij advies verlenen en eventueel doorverwijzen naar andere professionelen.
Bij twijfel of een neuropsychologisch onderzoek aangewezen is voor u, aarzel niet om ons te contacteren.

Wat houdt een neuropsychologisch onderzoek in?
Eerst wordt een diagnostisch gesprek gevoerd met de cliŽnt, gevolgd door het afnemen van een reeks neuropsychologisch tests (afhankelijk van wat de vraagstelling en de klachten zijn).Via de gegevens van het gesprek en de resultaten van de testen, wordt getracht de aard van de problemen in kaart te brengen. Een onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het afnemen van tests die de intelligentie, het geheugen, het concentratievermogen, het werktempo, de waarneming, taal en spraak en het ruimtelijk inzicht nagaan. Soms zal de cliŽnt ook worden gevraagd lijsten in te vullen met vragen over zijn klachten of persoonlijkheid. Een neuropsychologisch onderzoek neemt vaak een hele tijd in beslag en vergt ook heel wat energie. De tijdsduur varieert van 2 uur tot 5 uur. Als het testonderzoek vele uren in beslag neemt, wordt het vaak gesplitst over 2 verschillende testmomenten, zodat er geen vertekende resultaten zouden ontstaan door vermoeidheid.
Na de testafnames moeten de testresultaten verwerkt worden, zodat u op een later tijdstip het uiteindelijke resultaat krijgt, meestal wordt hiervoor nadien een aparte nabespreking gehouden, waarbij advies en mogelijke doorverwijzing aangeboden wordt. Een partner of familielid kan uiteraard ook aanwezig zijn. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van een beginnende dementie is dit van belang. 
Voor meer info over het verloop van een onderzoek, klik hier.

 

 

                       

              

Copyright ģ 2024 PVNO Home            Contacteer ons            Opmerkingen?         Admin