Home            Wie is PVNO           Wat doen wij           Voor wie       NAH      Tarieven        Contact          Links

   Dementie

Diagnostiek van dementie

Heb je het gevoel dat je meer geheugenproblemen hebt of dat je dagdagelijkse taken moeizamer kan uitvoeren?  Heb je het gevoel dat je moeder/vader/partner/.. wat vergeetachtiger of verstrooider is geworden?

In deze situaties is het aangewezen om een neuropsychologisch testonderzoek te doen om na te gaan of er al dan niet sprake kan zijn van een dementieel beeld (er bestaan verschillende types dementie met elk hun specifieke problemen).

Bij dergelijk testonderzoek wordt steeds met minimum één naast familielid of naaste kennis een uitgebreid gesprek gevoerd (hetero-anamnese) om de impact van de mogelijke mentale problemen in het dagdagelijks leven en het sociaal contact goed in kaart te kunnen brengen.

Een onderzoek naar mogelijke dementie neemt een 3 à 4 uur in beslag. Dit kan gerust opgesplitst worden in twee testmomenten zodat het niet te vermoeiend is voor de persoon zelf.

Na het onderzoek worden de resultaten uitvoerig besproken en kan er - indien noodzakelijk -  ook verder ingegaan worden op manieren van omgaan met dementie (ondersteuning familie, mantelzorgers, informatie verschaffen rond dementie,...).

Hoe een testing aanvragen?

 

Heel eenvoudig: u contacteert mij via mail of telefoon met uw vraag. U wordt zo snel mogelijk terug gecontacteerd om een afspraak voor testing vast te leggen.

 

 

 

                       

     

         
Copyright ® 2024 PVNO Home            Contacteer ons            Opmerkingen?         Admin